Добредојдовте!

Во големото семејство на детски градинки “Детска радост” е една од седумнаесетте во градот Скопје и педесет и осумте во Република Македонија. Читај повеќе

 
 
 
 
 

Јавна установа за деца - Детска градинка “Детска радост”

Општина Гази Баба – Скопје,ул.Бапчор бр.,
тел. 3173-663, 3173-366
Бр. 03-652/1 од 01. 09.2015 год. Скопје
Врз основа на член 58 став 3, а во врска со член 13 став 3 алинеја 5 од Статутот на ЈУДГ “Детска радост” на општина Гази Баба-Скопје , се распишува :

ОГЛАС

Превземете го документот (кликни тука)

Пет децении во функција на возвишеното дело

gallerycontact