Анонимна пријава на проблем

  • Тука можете анонимно да пријавите проблем во врска со нашата установа со цел поквалитетно работење на ЈУДГ Детска радост – Гостивар.